Hydroizolacja fundamentów Kraków - porady budowlane

Hydroizolacja fundamentów Kraków – porady budowlane

Budowa domu to długotrwały proces składający się z kilku bardzo ważnych etapów. Co ważne, do każdego z nich powinniśmy podejść z należytą starannością, gdyż zaniedbania na etapie budowy, mogą przynieść daleko idące konsekwencje. Jednym z takich ważnych momentów jest hydroizolacja fundamentów. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty chronią dom przed wilgocią oraz jej niszczącym działaniem. Warto przyłożyć się do tego zadania i wykorzystać najlepsze dostępne na rynku materiały i technologie.

Jak przygotować fundamenty do hydroizolacji?

Fundamenty mogą być wykonane z różnych materiałów. Mogą to być np. płyty lub bloczki betonowe. Popularne jest również wykonywanie fundamentów poprzez najzwyklejsze zalanie. Niezależnie od użytej metody czy materiałów, najważniejsze jest, aby przed przystąpieniem do procesu hydroizolacji podłoże dobrze się związało. Co to oznacza? Musi ono być mocne i wysezonowane a jego powierzchnia musi być pozbawiona luźnych cząstek i zanieczyszczeń. Musimy także pamiętać o uzupełnieniu ubytków w ławach fundamentowych i samych fundamentach. Możemy to zrobić przy pomocy specjalnej zaprawy mineralnej. Powierzchnię betonową warto oczyścić poprzez frezowanie lub gradowanie.

Jaki materiał do hydroizolacja zastosować?

Podstawowym materiałem wykorzystywanym do hydroizolacji fundamentów jest papa wykonana na osnowie z włókniny poliestrowej lub welonu szklanego. Taki materiał jest zatapiany w modyfikowanej chemicznie substancji bitumicznej. Zachowuje ona  odpowiednie właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

Innym materiałem, który wykorzystuje się na tym etapie budowy, jest płaska folia polietylenowa lub PCV, folia EPDM oraz samoprzylepna folia polietylenowa z warstwą bitumiczną, która posiada właściwości klejąco-uszczelniające.

Rodzaj użytego materiału jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju hydroizolacji, na jaki się zdecydujemy. Ten z kolei zależy od warunków terenowych. Optymalne połączenie tych dwóch aspektów ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o skuteczność izolacji i jej trwałość.

Rodzaje hydroizolacji fundamentów

Pierwszym z rodzajów jest hydroizolacja lekka. Jest ona wykonywana w celu zabezpieczenia fundamentów przed wodą, która nie wywiera na nie parcia hydrostatycznego. Izolacja ta sprawdzi się w domach, gdzie fundamenty są położone powyżej poziomu wód gruntowych.

Hydroizolacja średnia to z kolei dobre rozwiązanie wszędzie tam, gdzie poniżej fundamentów znajduje się grunt przepuszczalny, a wyżej zalega grunt nieprzepuszczalny. Ostatni rodzajem jest izolacja przeciwwodna ciężka. Należy się na nią zdecydować, kiedy budynek położony jest na gruntach spoistych, w których występuje długotrwałe utrzymywanie się wody. Jest to również korzystne rozwiązanie w sytuacji, kiedy fundamenty znajdują się poniżej poziomu wód gruntowych.

Poprawnie wykonana hydroizolacja fundamentów korzystnie wpływa na komfort użytkowania całego budynku, dlatego warto w tym celu użyć najlepszych materiałów i skorzystać z pomocy fachowców z krakowskiej firmy Bud-Prajs zajmujących się tematem hydroizolacji zawodowo.

Posts created 84

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top