Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym?

Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym?

Sprawy rodzinne to jedne z najczęstszych spraw rozstrzyganych przez sądy. Najczęściej dotyczą one takich kwestii jak rozwody lub separacje, ustanowienie władzy rodzicielskiej, alimentów oraz podziału majątku. Wszystkie te sprawy często są bardzo skomplikowane. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego i kompetentnego adwokata.

Kompetencje

Stojąc przed perspektywą rozprawy w sądzie rodzinnym tak ważne jest, aby wybrać adwokata cechującego się odpowiednimi kompetencjami. Prawo to bardzo rozległa dziedzina. W związku z tym, podejmując decyzje o wyborze prawnika sprawdzić należy czy specjalizuje się one w prawie rodzinnym. Świadczyć będzie o tym jego doświadczenie, czyli ilość spraw jakie dany adwokat prowadził właśnie z zakresu prawa rodzinnego. Sama znajomość przepisów prawnych, a w tym przypadku kodeksu rodzinnego to za mało. Dobry i kompetentny prawnik musi posiadać realne doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądem rodzinnym.

Profesjonalizm

Dobry prawnik musi cechować się także profesjonalizmem. Mowa tu konkretnie o tym, że musi być on całkowicie niezależny. Sprawy rodzinne często wiążą się z dużymi emocjami. Adwokat musi być odporny na tego typu bodźce. Jego zadaniem jest jak najlepsze reprezentowanie swojego klienta. Profesjonalizm łączy się także z dyskrecją. Podczas spraw rodzinnych często poruszane są aspekty niezwykle prywatne i drażliwe. Adwokat reprezentujący swojego klienta musi zachować pełną dyskrecję i w tajemnicy zachowywać do co usłyszał od swojego klienta i to co powiedziane zostało na sali rozpraw. Nie można zapomnieć także o empatii. Ta cecha konieczna jest w przypadku każdego adwokata, ale tego zajmującego się prawem rodzinnym w szczególności. Jest to cecha, której szczególnie pożądają klienci. Dzięki empatii prawnik jest w stanie wrzuć się w położenie klienta.

Lojalność

Wymieniając cechy dobrego adwokata w sprawach dotyczących prawa rodzinnego nie można zapomnieć także o lojalności. To kluczowa zasada jaką powinien kierować się każdy prawnik. Zadaniem adwokata jest obrona interesów klienta i powinien on wykorzystać do tego wszystkie dostępne możliwości prawne. Pamiętać jednak należy o tym, że prawnik wszystkie swoje działania musi podejmować w konsultacji z klientem i za jego zgodą. Jakiekolwiek podejmowanie decyzji za plecami klienta jest niedopuszczalne.

Jak zatem widać, istnieje konkretny zestaw zasad i cech, które charakteryzują dobrego adwokata w sprawach rodzinnych. To właśnie te czynniki należy brać przede wszystkim podejmując decyzję o zatrudnieniu konkretnego prawnika.

Czytaj Więcej

Posts created 84

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top