Kolejność czynności, które musisz wykonać przy sprzedaży mieszkania

Kolejność czynności, które musisz wykonać przy sprzedaży mieszkania

Sprzedaż mieszkania nie jest taka prosta jak mogłoby się to wydawać. Nieruchomość nie jest typowym produktem. Na proces sprzedaży składa się kilka istotnych czynności. Każdy kto planuje sprzedaż nieruchomości powinien je znać.

Przygotowanie mieszkania

Pierwsza czynność to odpowiednie przygotowanie mieszkania. Często bywa tak, że właścicielom mieszkania wydaje się, że ich lokum urządzone jest modnie i bez zarzutu. Niestety równie często okazuje się, że nie do końca tak jest. Warto jest poznać aktualnie obowiązujące trendy w zakresie projektowania wnętrz. Można w tym przypadku skorzystać z pomocy specjalisty. Mieszkanie musi być urządzone w takich sposób, aby możliwe było wykonanie atrakcyjnych zdjęć, które zachęcą potencjalnych kupców do obejrzenia mieszkania.

Wycena mieszkania

Jest to bardzo ważny etap. Wartość mieszkania musi być prawidłowo oszacowana. Cena nie może być ani zawyżona, ani zaniżona. Jedna i druga sytuacja możne znacząco utrudnić sprzedaż. Zbyt wysoka cena odstraszy potencjalnych kupców, natomiast zbyt niska może wydawać się dla nich podejrzana. Wyceniając mieszkanie nie można koncentrować się wyłącznie na nim samym. Na cenę mieszkania wypływ mają także inne czynniki. Jest to choćby lokalizacja, infrastruktura, dostęp do punktów handlowo – usługowych czy placówek edukacyjnych. Najlepszym rozwiązaniem jest w takim przypadku z korzystanie z biura nieruchomości, które profesjonalnie wyceni lokal.

Przygotowanie dokumentów

Przygotowując się do sprzedaży mieszkania pamiętać należy o przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Podstawa to prawo własności do mieszkania. Kupujący musi mieć pewność nie tylko, że jest się właścicielem nieruchomości, ale także, że jest się jej jedynym właścicielem. Przy sprzedaży mieszkania przydać może się także wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż mieszkania

Finalizacja sprzedaży mieszkania łączy się z wizytą u notariusza. Umowa sprzedaży mieszkania musi być bowiem sporządzona w formie aktu notarialnego. Często stosuje się także umowę przedwstępną. Jest tak w momencie kiedy kupujący czeka jeszcze na otrzymanie kredytu hipotecznego. Umowa przedwstępna to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla sprzedającego, że kupujący nie zmieni zdania. Na koniec wspomnieć trzeba jeszcze o protokole zdawczo – odbiorczym. Dokument ten powinien być sporządzony w momencie przekazywania mieszkania nowemu właścicielowi. Dzięki temu sprzedający uniknie w przyszłości ewentualnych pretensji lub roszczeń ze strony nowego właściciela.

Więcej informacji o przygotowaniu mieszkania do sprzedaży znajdziesz na stronie www.

Posts created 84

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top