Luboń - sprawdź lokalne ceny usług geodezyjnych

Luboń – sprawdź lokalne ceny usług geodezyjnych

Historia Lubonia

Luboń został założony 29 września 1954 roku, w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim  Pierwsze wzmianki o wsi Luboń pochodzą z 1316 roku. Dotyczy ona Mikołaja z Lubonia, który został przywołany jako świadek przed sąd. W 1510 roku Luboń liczy 7 kwart roli chłopskiej i 6 kwart roli folwarczne, 2 młyny i karczmę. W 1709 roku nadeszła zaraza, przez którą większość ludzi zmarło. Od 1719 roku do Lubonia przyprowadzili się rolnicy z Frankońskiego Bambergu. W XX wieku zaczęła znacząco zwiększać się ilość mieszkańców. Luboń otrzymał prawa miejskie w 1954 roku.

Demografia

W Luboniu mieszka około 32 tysięcy osób, Od początku drugiego tysiąclecia liczba mieszkańców zaczęła wzrastać. Około 53% osób to kobiety, a 47% to mężczyźni. Przeciętny mieszkaniec Lubonia ma około 40 lat.

Lokalne ceny usług geodezyjnych – Witold Witkowski Luboń

  • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu do 100 m wynosi około 980 zł brutto
  • cena za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej jednego przyłącza to około 863 zł brutto
  • wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do czterech punktów wyniesie około 1343zł brutto, jest możliwe wykonanie kolejnych punktów inwentaryzacyjnych, co jest najtańszą usługą wynosi ona 188zł brutto
  • wykonanie mapy do 1000mx1000m do celów projektowych to koszt 1,989zł brutto
  • gdy chcemy, aby znaki graniczne zostały wznowione, należy zapłacić 1987zł brutto (cena za dwa punkty załamania)
  • najdroższą usługą geodezyjną w Luboniu jest podział działki na dwie połowy, koszt wykonania to 3160zł brutto (cena nie obejmuje wykonania projektu podziału)
  • wytyczenie czterech narożników budynku wraz z wyznaczeniem zewnętrznych krawędzi ław fundamentowych kosztuje 1906zł brutto
Posts created 83

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top