Luboń - sprawdź lokalne ceny usług geodezyjnych

Luboń – sprawdź lokalne ceny usług geodezyjnych

Historia Lubonia

Luboń został założony 29 września 1954 roku, w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim  Pierwsze wzmianki o wsi Luboń pochodzą z 1316 roku. Dotyczy ona Mikołaja z Lubonia, który został przywołany jako świadek przed sąd. W 1510 roku Luboń liczy 7 kwart roli chłopskiej i 6 kwart roli folwarczne, 2 młyny i karczmę. W 1709 roku nadeszła zaraza, przez którą większość ludzi zmarło. Od 1719 roku do Lubonia przyprowadzili się rolnicy z Frankońskiego Bambergu. W XX wieku zaczęła znacząco zwiększać się ilość mieszkańców. Luboń otrzymał prawa miejskie w 1954 roku.

Demografia

W Luboniu mieszka około 32 tysięcy osób, Od początku drugiego tysiąclecia liczba mieszkańców zaczęła wzrastać. Około 53% osób to kobiety, a 47% to mężczyźni. Przeciętny mieszkaniec Lubonia ma około 40 lat.

Lokalne ceny usług geodezyjnych – Geodeta Luboń

  • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu do 100 m wynosi około 980 zł brutto
  • cena za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej jednego przyłącza to około 863 zł brutto
  • wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do czterech punktów wyniesie około 1343zł brutto, jest możliwe wykonanie kolejnych punktów inwentaryzacyjnych, co jest najtańszą usługą wynosi ona 188zł brutto
  • wykonanie mapy do 1000mx1000m do celów projektowych to koszt 1,989zł brutto
  • gdy chcemy, aby znaki graniczne zostały wznowione, należy zapłacić 1987zł brutto (cena za dwa punkty załamania)
  • najdroższą usługą geodezyjną w Luboniu jest podział działki na dwie połowy, koszt wykonania to 3160zł brutto (cena nie obejmuje wykonania projektu podziału)
  • wytyczenie czterech narożników budynku wraz z wyznaczeniem zewnętrznych krawędzi ław fundamentowych kosztuje 1906zł brutto
Posts created 65

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top