Negocjacje w sprzedaży – szkolenie

Negocjacje w sprzedaży – szkolenie

Każde przedsiębiorstwo operujące na rynku produktów czy usług musi funkcjonować sprawnie w obszarze negocjacji. Bez nich trudno wyobrazić sobie współpracę z innymi podmiotami. Wiele firm poszukując pracowników w działach sprzedaży najwyżej ceni sobie właśnie umiejętność negocjacji handlowych. W dużej mierze zdolność do podejmowania negocjacji i poprowadzenia jej zgodnie ze sztuką do założonego przez siebie efektu wynika z określonych predyspozycji indywidualnych. Jednak, jak twierdzą profesjonaliści, sztuka negocjacji, budowanie relacji z klientami to nauka, którą można sobie przyswoić, zwłaszcza wtedy, gdy ma się najlepszego nauczyciela.

Negocjacje w sprzedaży – szkolenia

Szkolenia z negocjacji handlowych to narzędzie, które pozwoli na osiąganie stawianych sobie celów sprzedażowych. To sposób na rozwijanie własnych umiejętności i zdolności, które pozostaną przecież na zawsze, ale to też sposób na udowodnienie swojej firmie przydatności jako pracownika. Uzyskując optymalne wyniki sprzedaży buduje się wieloletnie relacje handlowe. Dobrze przygotowane szkolenie negocjacji sprzedażowych pokazuje praktyczne rozwiązania problemów, jakie występują w trakcie negocjacji, uczy samokontroli, odczytywania intencji innych uczestników relacji, wyboru najwłaściwszej metody negocjacji i techniki sprzedażowej.

Szkolenie z negocjacji sprzedażowych – kompetencje

Profesjonalne szkolenie z technik sprzedaży powinno kształtować określone kompetencje:

 • umiejętność efektywnego prowadzenia negocjacji sprzedażowych
 • budowania relacji z klientami, opartymi na wspólnych korzyściach
 • planowania strategii sprzedażowych krótkich i złożonych, długoterminowych
 • rozpoznania najważniejszych wartości biznesowych
 • odkrywania prawdziwych potrzeb klientów i ich oczekiwań
 • umiejętności tworzenia skutecznej argumentacji w negocjacjach
 • umiejętności niwelowania obiekcji klienta
 • poznawania zasad negocjacji cen długoterminowych
 • metod zamykania sprzedaży
 • budowania wizerunku firmy w oczach jej klientów
 • utrwalania, budowania i kształtowania pewności siebie niezbędnej do prowadzenia negocjacji sprzedażowych

Przebieg szkolenia z negocjacji sprzedażowych

Przeważnie wszelkie szkolenia z negocjacji sprzedażowych przyjmują dwie formuły: wykładową i warsztatową. Wykłady dostarczają wiedzę teoretyczną, która stanie się podstawą do zajęć warsztatowych, stawiających kursantów w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, po dwóch stronach barykady. Ćwiczenia mają rozwijać w praktyce zdolności perswazyjne, stymulować i rozwijać potrzebę sięgania do niebanalnych rozwiązań.

Posts created 84

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top