Rola różnych środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie

Rola różnych środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie

W celu ochrony zdrowia upraw przed szkodnikami, które żywią się plonami lub infekują same rośliny, rolnicy zwykle używają środków ochrony roślin.

Pomaga im to zapobiegać potencjalnym stratom i maksymalizować zyski, gdy produkuje się więcej plonów, a tym samym sprzedaje więcej na rynku. Jednak stosowanie chemikaliów wiąże się z ich negatywnymi skutkami i istnieje wiele, które są dość niepokojące. W tym artykule omówimy zalety stosowania środków ochrony roślin, a także w jaki sposób możemy znaleźć alternatywę, aby nadal pomagać w utrzymaniu zdrowia upraw, ale uniknąć negatywnych konsekwencji nadużywania środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych. Największym powodem, dla którego stosowanie środków ochrony roślin wydaje się opłacalne dla rolników, jest to, że są ekonomicznym sposobem na prowadzenie większej działalności, jeśli ich plony nie są podatne na działanie szkodników. Rzeczywistość jest taka, że unikając stosowania środków ochrony roślin, straty finansowe, jaką poniosą profesjonalni hodowcy z powodu utraty produktu, jest znacznie większa niż wydatki wymagane na zakup środków ochrony roślin i zapobiegnie stratom plonów i zysków. Ponadto, dzięki aktywnemu i ciągłemu uczynieniu swoich upraw odpornymi na choroby i szkodniki, prawdopodobieństwo zakażenia produktów w przyszłości znacznie spada. Istnieje kilka głównych rodzajów środków ochrony roślin, które są powszechnie stosowane w większości gospodarstw rolnych. Insektycydy są stosowane w celu powstrzymania owadów przed żerowaniem na częściach roślin, przykładowo zwalczanie szkodników w wiśni. Herbicydy są stosowane do zabijania szkodliwych chwastów, które uszkadzają uprawy i konkurują z nimi o światło i składniki odżywcze pobierane z gleby. Rodentycydy to chemikalia chroniące uprawy i obejścia gospodarskie przed gryzoniami. Środki bakteriobójcze zabijają bakterie na powierzchni lub w środku rośliny. Fungicydy pomagają roślinom w obszarach, w których są podatne na infekcje grzybowe i powstawanie pleśni. Larwicydy są używane do skutecznego zabijania larw na obszarach, na których uprawy są na nie podatne. Wiedząc dokładnie, kiedy uprawy są atakowane przez grzyby, bakterie lub wirusy, stosowanie środków ochrony roślin może być stosowane w razie potrzeby, a nie w sposób ciągły, co zmniejszy ich negatywne skutki na środowisko naturalne.

Posts created 83

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top