Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie z OC - jak ją poprawnie obliczyć?

Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie z OC – jak ją poprawnie obliczyć?

Każdego dnia na polskich drogach zdarzają się wypadki komunikacyjne. W ich wyniku bardzo często zniszczeniu ulegają samochody ich uczestników. Każde takie zdarzenie z pewnością jest dla nich bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem.

Utrata wartości handlowej samochodu – sposób obliczenia

Osoba poszkodowana w trakcie wypadku komunikacyjnego może zgłosić i obliczyć utratę wartości handlowej pojazdu. Chodzi o to, że niezależnie od dokonanych napraw w wyniku kolizji cena samochodu zdecydowanie spada.

Obliczenie jego wartości dokonuje się poprzez odjęcie od ceny samochodu sprzed wypadku, tej obecnej już po wystąpieniu kolizji.

Aby móc skorzystać z tej możliwości kierowca musi serwisować auto w punkcie autoryzowanym przez producenta, bądź takiego z którego usług zaleca skorzystać ubezpieczyciel.

Należy jednak pamiętać, że utrata wartości handlowej dotyczy jedynie uszkodzonych części metalowych pojazdu. Dotyczy to więc :

 • prac blacharskich oraz malowania uszkodzonego auta,
 • rozliczenia czasu pracy mechaników,
 • dokonania wymiany części zamiennych zarówno tych oryginalnych, jak i używanych.

W celu otrzymania dokładnej ekspertyzy określającej utratę wartości handlowej samochodu należy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy motoryzacyjnego. On stwierdzi stratę poniesioną przez kierowcę na podstawie następujących czynników:

 • marki zniszczonego samochodu,
 • czasu eksploatowania pojazdu,
 • całkowitych kosztów naprawy auta,
 • wartości rynkowej przed wystąpieniem zdarzenia komunikacyjnego,
 • rodzaju poniesionej szkody.

Jeżeli rzeczoznawca samochodowy stwierdzi, że w wyniku wypadku komunikacyjnego poniesione szkody są zbyt małe może odmówić przyznania ubezpieczenia w ramach utraty wartości pojazdu. Osoba dokonująca wyceny samochodu przed kolizją może skorzystać z pomocy jednego z programów służącego do wykonywania kosztorysów np. DAT, Audatex, czy też Infoexpert. Dostęp do nich mają jedynie profesjonalni rzeczoznawcy. Zasady, którymi muszą się kierować zostały ustalone przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot w specjalnej instrukcji.

Niezbędne dokumenty

Kierowca, który chciałby ubiegać się o stwierdzenie utraty wartości handlowej pojazdu powinien złożyć wniosek o odszkodowanie. W szybszym rozwiązaniu spraw może pomóc dostarczenie również:

 • dokumentu potwierdzającego decyzję ubezpieczyciela,
 • faktury bądź rachunki za dokonanie niezbędnych napraw,
 • kosztorysu, który kierowca otrzymał od rzeczoznawcy lub firmy ubezpieczeniowej.

Przypadki nieprzyznania odszkodowania w ramach utraty wartości handlowej

Występują jednak sytuacje, w których rzeczoznawca decyduje o nieprzyznaniu odszkodowania w ramach utraty wartości handlowej poszkodowanego samochodu. Może to nastąpić jeżeli:

 • samochód został uszkodzony w zdarzeniu komunikacyjnym, od którego upłynęło 3 lata,
 • pojazd uległ uszkodzeniu jeszcze zanim miał miejsce wypadek,
 • samochód uległ całkowitemu zniszczeniu a koszt naprawy przekracza jego wartość ocenioną przez rzeczoznawcę.

Wiele osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie mają świadomości, że mogą skorzystać z odszkodowania za utratę wartości pojazdu. Firmy ubezpieczeniowe specjalnie zatajają ten fakt przed swoimi klientami, bądź odmawiają wypłaty świadczenia argumentując, że kolizja nie miała żadnego wpływu na wartość samochodu.

Posts created 84

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top